时时彩总和大小:南阳市中心城区小学初中学区范围划定

天津时时彩官方网站开奖号码 www.vaynap.com http://www.vaynap.com/www_slhuakuang_com/

2018-08-10 10:44:09 |作者: |来自: 南阳日报

摘要: 南阳市中心城区小学初中学区范围划定。
 南阳市中心城区小学初中学区范围划定
 
 ▶卧龙区:
 
 市四小:1.卧龙路以北,七一路以南,文化路以西,工业路以东;2.卧龙路以北,工业路以西,红庙路以南,三里河以东。
 
 市六小:1.新华西路以南,中州路以北,人民路以西,梅溪河以东;2.新华西路以北,建设路以南,人民路以西,工业路以东;3.工业路以东,大官庄街以西,光武路以南,建设路以北。
 
 市十一小:1.武侯路以北,中州路以南,车站路以西,农资市场货运小铁路以东;2.中州路以北,杏花村前街以南,车站路以西,焦枝铁路以东;3.卧龙路以北,车站路以东,中州路以南,三里河以西。
 
 市十四小:1.七一路以北,中州路以南,文化路以西,银都建国酒店东中州村区间道至丽影希望书社向东至乔庄56号向南至梅溪河(即乔庄148号)以东;2.中州路以北,新华路以南,梅溪河以西,工业路以东。
 
 市十七小:1.红庙路以北,中州路以南,工业路以西,三里河以东;2.中州路以南,工业路以东,梅溪河以北,银都建国酒店东中州村区间道至丽影希望书社向东至乔庄56号向南至梅溪河(即乔庄148号)以西。
 
 市十八小:八一路以北,光武路以南,工业路以西,焦枝铁路以东。
 
 市十九小:1.建设路以北,焦枝铁路以西,北京路以东(接收卧龙辖区居民和榆树庄村民户口子女);2.焦枝铁路以西,百里奚路以东,铁西派出所以北,建设路以南。
 
 市二十一学校小学部:光武路以北,张衡路以南,人民路以西,焦枝铁路以东。
 
 市二十三小:1.北京路以东,武侯路-农资市场货运小铁路-焦枝铁路以南,车站路以西,卧龙路以北;2.南京路以东,中州路以南,北京路以西,卧龙路以北的卧龙辖区居民子女;3.南京路南延线以东,卧龙区以南,北京路以西,雪枫路以北;4.师院南家属院和卧龙路以南崔庄社区居民。
 
 市四十五小:南京路(南延线)-雪枫路-北京路(南延线)以西,潘庄和十二里河辖区(师院南家属院除外)
 
 卧龙区实验学校:卧龙路以南,北京路以东,滨河路以西,雪枫路以北(不含崔庄村村民户口子女)。
 
 市十四中小学部:1.八一路以南,工业路以西,车站路以东,中州路以北;2.车站路以西,杏花村前街以北,货场路(接八一路)以南,焦枝铁路以东。
 
 市七中:1.东至三里河-滨河路,北至卧龙路-车站南路-武侯路-唐沟区间道,经十二里河到姜沟北边界,西、南至原卧龙岗乡边界;2.武侯路至唐沟区间道以北,唐沟向北区间道以东,焦枝铁路以南,北京路以西,崔东组原居民。
 
 市九中:1.人民路以西,新华路以北,工业路以东,冶铁路(金苑花园小区门前区间道)以南;2.八一路以北,工业路以西,光武路以南,焦枝铁路以东;3.焦枝铁路以西,建设路以北,信臣路以南,北京路以东(接收卧龙辖区居民和榆树庄村民户口子女);4.焦枝铁路以西,建设路以南,百里奚路以东,铁西派出所以北。
 
 市十二中:1.三里河以东,滨河路以北,卧龙路以南;2.卧龙路以北,工业路以东,七一路以南,文化路以西;3.文化路以东,七一路以南,滨河路以北。
 
 市十四中:1.武侯路以北,北京路以东,车站路以西,八一货场路(接八一路)以南;2.中州路以北,工业路以西,八一路以南,车站路以东。
 
 市二十一学校初中部:人民路以西,焦枝铁路以东,两相路以南,光武中路-工业路-冶铁路(金苑花园小区门前区间道)以北。
 
 原靳岗乡、七里园乡小学、初中学区不变。
 
 中光厂子弟小学招收中光厂职工子弟。
 
 南阳市第一完全学校小学、初中学区范围,由卧龙区教体局根据学校建设进度情况,适时予以公布。⑥3
 
 (卧龙区教体局地址:工业路与新华路交叉口向北300米路东,咨询电话:63131537)
 
 ▶宛城区:
 
 市二小:人民路以东,建设中路-工农路-共和街-解放路-新华东路以南,仲景南路以西,民主街-解放路-中州东路以北。
 
 市五小:人民路以东,民主街-解放路-中州东路以南,仲景南路以西,七一路-滨河中路以北。
 
 市七小:1.工农路以东,光武东路以南,明山路以西,建设中路以北;2.防爆集团三个家属区(西区、东区、丰泰小区)。
 
 市八小:工农路-共和街-解放路以东,建设中路以南,温凉河及其支流以西,新华东路-仲景南路-温凉河以北。
 
 市九小:人民北路-光武中路-大官庄街以东,范蠡路以南,工农路以西,建设中路以北。
 
 市二十四小:独山大道-范蠡路-待建新华东路以东,如意路以南,邓禹路-滨河路以西,光武路以北。
 
 市二十五小:明山路以东,光武东路以南,待建新华东路以西,医圣祠街以北。
 
 市二十六小:仲景南路-温凉河及其支流以东,建设中路-明山路-医圣祠街以南,独山大道-待建新华东路以西,滨河中路以北。
 
 市二十七小:人民北路-范蠡路-工农北路以东,张衡中路以南,仲景北路以西,光武东路以北。
 
 市二十八小:仲景北路以东,张衡东路-明山路-范蠡路以南,独山大道以西,光武东路以北。
 
 市二十九小:独山大道-待建新华东路以东,光武东路以南,滨河东路以西、以北。
 
 市三十一小:南都路以东,汉治办北界以南,白河以西,张衡路以北。
 
 市三十四小:白河村(长江路以北,规划中的黄河西路以东的白河村居民除外)。
 
 南阳市实验学校小学部:独山大道以东,信臣路以南,南都路以西,张衡东路-段庄南北区间道-如意路以北。
 
 市三中:人民路以东,张衡路以南,明山路-范蠡路-独山大道-光武东路-明山路以西,新华东路-解放路-北城河岸-北寨根街-召杜巷-仲景南路-医圣祠街以北。
 
 市三中南校区:人民路以东,新华东路以南,仲景南路以西,七一路-滨河中路以北。
 
 市三中伏牛路校区:白河西路以东,白河中路以南,独山大道南段-南新路以西,溧河乡乡界以北。
 
 市实验学校初中部:独山大道以东,信臣路以南,孔明路以西,张衡路以北。
 
 市十九中:1.独山大道-张衡路-孔明路以东,宛城区与卧龙区交界以南,滨河东路以西、以北(接收宛城辖区钓鱼台村民户口子女);2.明山路以东,光武东路以南,独山大道以西,新华东路以北。⑥3
 
 (宛城区教体局地址:人民路与建设路交叉口向东500米路北,咨询电话:63231915)
 
 ▶高新区:
 
 市十六小:东至焦枝铁路,北至麒麟路,南至椿树井区间道,西至北京路。
 
 市六十二小:南至信臣路,西至仲景北路,东至大庄南北区间道,北至外环路,经小冯庄区间路到油泵油嘴厂区间路交仲景北路。
 
 市六十三小:北至信臣路,南至范蠡路,西至仲景北路,东至独山大道;独山大道以东,范蠡路以北,张衡路以南,段庄南北区间道—如意路—待建新华东路以西。
 
 市六十四小:东至仲景路,南至张衡路,北至外环路刘振河段,西至七里园村西组区间道(经十一路)交北环路向东到常庄区间道交夏庄区间道。
 
 市六十五小:东至七里园村西组区间道(经十一路)交信臣路经常庄区间道交铁路,南至张衡路,西北至焦枝铁路。
 
 市六十六小:东至焦枝铁路,西至百里奚路,南至光武路,北由小王庄到靳庄区间道交信臣路。
 
 市六十七小:南至光武西路,东至付岗、高庄区间道,北至信臣路,西至十二里河。
 
 市六十八小:东南至铁路沿线,北至椿树井区间道交北京路向北交麒麟路向西,西至沙庄区间道。
 
 市六十九小:西至十二里河,北至麒麟路,东至北京中路,南至唐沟、姜庄区间道。
 
 市二十七中小学部:北至光武西路,东至外贸仓库铁路,南至建设西路,西至十二里河。
 
 市三十中小学部:东至百里奚路,北至建设西路,南至麒麟路,西至十二里河。
 
 市二十六中:焦枝铁路以西学区范围不变。焦枝铁路以东:南至信臣路,西至焦枝铁路,北、东至高新区边界。
 
 市二十九中初中部:北京路以东,麒麟路以南,焦枝铁路以西、以北。
 
 市三十中:1.东至百里奚路—外贸仓库铁路,北至光武西路,西至十二里河,南至麒麟路。2.十二里河以东,军工路以北,北京路以西,麒麟路以南。
 
 油田二中初中部:十二里河以东,军工路以南,北京路以西,唐沟、姜庄区间道以北。⑥3
 
 (高新区教育局地址:独山大道与信臣路交叉口南阳高新区创业大厦803房间,咨询电话:62378892)
 
 ▶城乡一体化示范区:
 
 市三小:泰山路以东、白河中路以南、独山大道南段以西、黄河东路以北
 
 市三十二小:华山路以东,白河中路以南,泰山路以西,长江中路以北,枣林村。
 
 市三十三小:常庄村,姚庄社区,以及吕庄村泰山路以西、伏牛路以东,长江路以南至两区交界。
 
 市三十七小:长江路以南,原312国道以西,溧河店村。
 
 市三十九小:白河以南,长江路以北,南新路以东,原312国道以西,龙王庙村。
 
 市四十小:白河路以东,原312国道以西,机场南5路以北,机场南3路以南。(杨官营村,引丰庄村村民的子女暂入该校就读,待该区域内小学建成后,回本区域就读。)
 
 市四十一小:白河以东,新店乡-茶庵乡界以西,李八庙村,盆窑村。
 
 市四十二小:原312国道以东,茶庵乡界以西,魏营村,下洼村。
 
 市四十三小:双铺村。
 
 市二十三中:独山大道南段-南新路以东,白河以南,新店乡乡界以南,茶庵乡乡界以西、溧河乡乡界以北。⑥3
 
 (城乡一体化示范区教育中心地址:信臣路与孔明路交叉口原金阳光酒店7030房间,咨询电话:61167992)
 
 ▶市直:
 
 市十二小:东至人民路-七一路到滨河路,北至中州路,西至梅溪路-南阳宾馆区间道,南至滨河路。
 
 市十二小南校区:东至华山路,北至白河路,南至长江路,西至规划中的黄河路。
 
 市十五小:1.西至文化路,北至中州路,东至梅溪路-南阳宾馆区间道,南至滨河路。2.市政府东院内和市二中院内。
 
 市十五小东校区:张衡路以南,邓禹路以东,汉冶路交滨河路以北,滨河路以西。
 
 市十三中:北至新华西路,东至人民路,南至七一路-文化路-中州路,西至工业路。
 
 市二十二中:北至中州路,东至文化路-七一路-工业南路,南至卧龙路,西至车站路。
 
 市十三中北校区:1.焦枝铁路以东,两相路-人民北路-张衡路以北,独山大道以西,信臣路以南。2.独山大道以西,范蠡路以北,明山路以东,张衡路以南。
 
 市实验中学:医圣祠街以南,明山路-新华东路-独山大道以西,滨河路以北,仲景路以东;北寨根街至召杜巷以南,仲景路以西,新华东路以北,解放路北段以东。

[责任编辑:贾红英] 

南阳网版权所有,未经书面授权禁止使用

推荐新闻

习近平“创新十述”

习近平“创新十述”

十八大以来,习近平总书记关于科技创新的一系列重要讲话告诉我们:“科技史国家强盛之基,创新是民族进步之魂”。[详细]

“平语”近人——关于民族团结 习近平这样说

“平语”近人——关于民族团结 习近平这样说

【编前语】10月1日上午,庆祝中华人民共和国成立66周年暨新疆维吾尔自治区成立60周年大会在新疆人民会堂举行。9月...[详细]

新闻专题


10秒种一棵树? 库布其治沙“利器”了解一下

10秒种一棵树? 库布其治沙“利器”了解一下

 世界治沙看中国,中国治沙看库布其。30年来,经过亿利集团和当地农牧民坚持不懈地治理,库布其沙漠的...[详细]

武打替身演员抢的士奔逃200公里:失恋后情绪很差

武打替身演员抢的士奔逃200公里:失恋后情...

 图为张某接受警方审讯图文:武打演员抢劫的士奔逃200余公里被武汉随州两地警方擒获 他自称是失恋后情绪很差□...[详细]


一块钱的午饭也舍不得吃的她考上大学 成村里第一个大学生

一块钱的午饭也舍不得吃的她考上大学 成...

   这么多年,我们村终于有一个大学生了。”近日,彭耘收到了四川理工大学的录取通知书,她成了宜...[详细]


再发事故1人失踪 “网红沙滩”缘何成“杀人沙滩”?

再发事故1人失踪 “网红沙滩”缘何成“...

 上方就是泄洪口,沙滩上的游人玩兴不减。  原标题:血的教训 为何难打消玩水者雅兴?  “遂...[详细]

社区动态

新疆彩票35选7的结果 彩88彩票网 海南4+1彩票规律图 华东15选5公式 pc蛋蛋玩法
甘肃十一选五最高遗漏 麦久3d试机号 黑龙江p62走势图 极速11选5开奖 体彩11选5新疆
海南环岛赛软件 陕西11选5走势图 广东快乐10分开奖号码 幸运飞艇盘口 福建22选5
体彩排列五走势图 北京快乐8开奖记录 湖北快三投注 天喜娱乐电脑版 pk10直播